عنوان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان

متن

برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان روز گذشته در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان به ریاست استاندار و حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل راه و شهرسازی و مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، طرح های راهبردی استان در حوزه راهسازی ، مسکن روستایی و مسکن شهری مورد بررسی قرار گرفت در سفر قریب الوقوع مهندس اسلامی وزیر راه به استان ، طرح های زیربنایی استان مورد بهره برداری قرار میگیرد . در این جلسه استاندار با اشاره به مدیریت ساخت 70 هزار واحد مسکونی روستایی و شهری در استان توسط بنیاد مسکن ، از افتتاح طرح های قابل بهره برداری بنیاد مسکن استان در حاشیه شهر زاهدان، طرح های عمران روستایی ، مسکن محرومین و بازسازی و اقدام ملی مسکن ، خبر داد.

تاریخ

1400/04/10

تصویر