عنوان

اجرای طرح هادی در زهک

متن

به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جدول گذاری روستای گوری شهرستان زهک به طول 1 هزارو 850 متر در حال انجام است و در روزهای آتی خاتمه میابد.

تاریخ

1400/04/19

تصویر