عنوان

بازدید رییس ستاد بحران کشور از حاشیه زابل

متن

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان زابل با حضور مهندس نجار رئیس ستاد بحران کشور و مهندس موهبتی استاندار و نمایندگان حوزه انتخابیه سیستان در مجلس شورای اسلامی ازمحلات حاشیه شهر زابل بازدید شد با توجه به عملکرد مطلوب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بازآفرینی حاشیه شهرهای زاهدان و چابهار و در تفاهمنامه وزارت و راه و شهرسازی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرای طرح ساماندهی 9 محله حاشیه نشین زابل به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار گردیده است در این بازدید مقرر گردید، اقدامات لازم در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز بنیاد مسکن استان از محل ماده ۱۶ و ۱۷ اعتبارات ستاد بحران کشور صورت گیرد.

تاریخ

1400/04/19

تصویر