عنوان

ادامه عملیات تخریب و آواربرداری وبسترسازی محورهای پیرانچ دامن

متن

امور اجرایی ماشین آلات/ عمران روستایی عملیات زیر سازی 1 هزار و 800 متر مربع در این روستا در حال انجام است و پيش بيني ميشود تا پايان ماه جاري خاتمه یابد. در سختی کار همین بس که روستا کوهستانی وعمق انشعابات اب شرب اهالی کم ودر سطح زمین بوده است. آسفالت سرایدان نیز پروژه بعدی اكيپ هاي اجرائي ماشين آلات مستقر در اين منطقه است . دامن در فاصله 15 کیلومتری از ایرانشهر قرار دارد.

تاریخ

1400/04/19

تصویر