عنوان

بازدید نماینده مردم حوزه انتخابیه زابل در مجلس شورای اسلامی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان زابل

متن

دکتر دهمرده نماینده محترم مردم حوزه انتخابیه زابل در مجلس شورای اسلامی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان بازدید کردند دکتر دهمرده با همراهی مقامات محلی و مهندس بیک مداح مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زابل ، از پروژه های مسکن بازسازی و محرومین در روستاهای محمد آباد بولایی، حیدر سلیمان و درویش سیدی بازدید و از حجم و تنوع اقدامات انجام شده توسط بنیاد مسکن در روستاها تقدیر کرد. بيش از ٢٠٠٠ واحد مسکونی از محل اعتبارات بازسازی و محرومین از سال گذشته تا کنون در زابل توسط بنیاد مسکن احداث گردیده است

تاریخ

1400/04/19

تصویر