عنوان

شتاب در اجرای طرح های هادی شهرستان مهرستان، همزمان با شروع کار عملیاتی در 5 روستا

متن

عمران روستایی/ اجرای طرح هادی این طرح ها به لحاظ تنوع اقدامات از زیر سازی تا آسفالت و از جدول کشی تا پیاده رو سازی را شامل میشود. زیرسازی معابر روستای قادرآباد بخش مرکزی درسطح ۳ هزار مترمربع به اتمام رسیده است. روستای دهی بخش مرکزی در حال انجام 3 هزار متر مربع زیر سازی است. رگلاژ وآماده سازی جهت اجرای آسفالت درسطح ۳ هزار مترمربع از روستای کهن جان محمد در حال انجام است. طول جدول گذاری مولتان ۶۰۰متر، سطح پیاده روسازی 1 هزار و پانصد مترمربع است که در حال انجام است. همچنین زیرسازی 3 هزار مترمربع از معابرروستای سرکلایی دن ازتوابع بخش آشار شهرستان مهرستان طی چند روز آینده شروع خواهد شد.

تاریخ

1400/04/19

تصویر