عنوان

آیت الله رییسی رییس جمهور منتخب ، با صدور نامه رسمی ازپیام تبریک مهندس تابش رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکر کردند .

متن

سید ابراهیم رئیسی در بخشی از این نامه ضمن قدردانی از مهندس تابش گفت: پیروز انتخابات مردم آگاه و زمان شناس هستند که بر اساس وظیفه الهی و سیاسی در این میدان حاضر شدند و حماسه ای دیگر آفریدند.

تاریخ

1400/04/23

تصویر