عنوان

آلبوم تصویری قبل و پس از اجرای طرح هادی روستای نرون شهرستان خاش

متن

اجرای کفسازی و سنگ فرش به میزان ۵۰۰ متر مربع جمعیت بالغ بر ۱۲۹ خانوار در فاصله ۷۰ کیلو متری شهرستان خاش

تاریخ

1400/04/23

تصویر