عنوان

خاش خوش آب و هوا در مسیر آبادی

متن

مهندس جنگی زهی مدیر بنیاد مسکن شهرستان خاش در گفتگو با روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در تشریح اقدامات و عملکرد یکساله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاش گفت: در یکسال اخیر تهیه طرح هادی 9 روستا، بازنگری طرح هادی 6 روستا و اجرایی طرح هادی 6 روستا شامل زیرسازی و آسفالت به میزان 43 هزار و 500 متر مربع و با مبلغ اعتبار 43 میلیارد و 600 میلیون تومان انجام شده است. جنگی زهی افزود: در حوزه بازسازی و مسکن روستایی 388 واحد در قالب واحد های بازسازی سیل دیماه 98 و احداثی و تعمیری با اعتبار 21 میلیاردو 76میلیون تومان احداث گردیده و در مسکن محرومین نیز 717 واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 51 میلیارد و 105 میلیون تومان انجام گرفته است. وی افزود در این مدت یک ساله همچنین تملک 42 هکتار از اراضی، صدور اسناد روستایی و شهری 50 واحد مسکونی، واگذاری اراضی 264 قطعه روستایی، ارائه 3700 فقره خدمات فنی، احداث ساختمان اداری 366 متر مربع با اعتبار بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز انجام گرفته است.

تاریخ

1400/04/23

تصویر