عنوان

آلبوم تصویری قبل و پس از اجرای طرح هادی روستای نوش آباد شهرستان خاش

متن

اقدامات بنیاد مسکن: ▫️3 هزار متر مربع جدول و پیاده روسازی ▫️6 هزار متر مربع آسفالت روستای نوش آباد در فاصله ۱۰ کیلومتری از خاش قرار دارد و دارای تعداد 39 خانوار جمعیت است.

تاریخ

1400/04/23

تصویر