عنوان

نشست ماهانه مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و سازمان منطقه آزاد چابهار

متن

در نشست ماهانه مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و سازمان منطقه آزاد چابهار ، بر ادامه طرح ساماندهی روستاها و سکونتگاههای غیر رسمی چابهار تاکید شد . این نشست شامگاه سه شنبه در منطقه آزاد با حضور مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و مهندس کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار برگزار شد . مهندس صفی پور قائم مقام و رییس ستاد هماهنگی ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی چابهار و رییس اداره حراست استان نیز در این نشست حضور داشتند و ضمن ارائه عملکرد یک ماه گذشته، گزارش‌ آخرین وضعیت ساماندهی زمین‌های ملی در چابهار ارائه شد. مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در این نشست اظهار داشت: برخی مقررات دست و پاگیر در زمینه رفع تصرفات مانع انجام مطلوب امور است و باید برای این موضوع تدابیر مناسبی اندیشیده شود. وی افزود: تا جایی که سازمان منطقه آزاد به همکاری بنیاد مسکن نیاز دارد در کنار این مجموعه خواهیم بود. ظرف ماه گذشته بیش از ۲ و نیم هکتار از زمین‌های ملی رفع تصرف و در خصوص ۱۶ هکتار هم ممانعت از تصرف انجام شده است. توافق سازمان منطقه آزاد چابهار با بنیاد مسکن استان شامل ساماندهی، حفاظت از اراضی ملی و اجرای طرح‌های هادی روستایی در محدوده منطقه آزاد چابهار است که با توجه به تجربیات موفق بنیاد مسکن به این نهاد واگذار شده است .

تاریخ

1400/04/24

تصویر