عنوان

کلیه واحدهای مسکن محرومین تا پایان شهریور 1400 به متقاضان تحویل می گردد

متن

مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به ساخت 13500 واحد مسکونی محرومین در مناطق روستایی و شهری استان افزود : ساخت این واحد ها از محل تفاهم نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال 99 آغاز و تا پایان شهریور 1400 تمامی آنها به متقاضیان واگذار میشود .

تاریخ

1400/04/24

تصویر