عنوان

اتمام آسفالت روستای کهن جان محمد مهرستان

متن

اجرای آسفالت درسطح ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع از معابر روستای کهن جان محمد شهرستان مهرستان که از یک ماه پیش آغاز شده بود ، خاتمه یافت . این روستا در ۲۰ کیلومتری شهرستان مهرستان واقع شده و ۱۷۰ خانوار جمعیت دارد.

تاریخ

1400/04/26

تصویر