عنوان

ارزیابی مناطق سیل زده جنوب استان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

متن

به نقل از مهندس عدیلی معاونت محترم بازسازی و مسکن روستایی پس از وقوع طوفان مونسون روزهای گذشته در بلوچستان، تا کنون با گزارش فرمانداری تنها 15 واحد تخریبی در قصرقند گزارش شده است که در صورت تایید، جهت تامین تسهیلات بازسازی از سوی مدیریت بحران پیگیری و اقدام خواهد شد. با وجود اینکه گروه های ارزیاب در تلنگ و قصرقند در حال ارزیابی و برآورد خسارت احتمالی از سامانه بارشی اخیر هستند اما تا کنون به جز آبگرفتگی تعداد محدودی از واحدهای جنوب استان گزارش دیگری اعلام نشده است. پس از سیل دیماه 98 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیش از 16 هزار واحد ساخته است که این موضوع سبب جلوگیری از افزایش خسارات در باران اخیر شده است. از مدیران بنیاد شهرستان ها خواسته شده است وجود هر گونه خسارات، به استان اعلام شود.

تاریخ

1400/04/26

تصویر