عنوان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در یک سال و نیم گذشته به اندازه عمر کاری خود، طرح هادی و ساماندهی در روستاهای چابهار و دشتیاری اجرا کرده است

متن

اجرای 40 طرح هادی و ساماندهی محیط 27 روستا و ساخت بیش از 5500 واحد مسکونی آسیب دیده ازسیل طی یک سال گذشته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در چابهار و دشتیاری از محل اعتبارات استانی و داخلی بنیاد مسکن مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد :سال 1399 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به تهیه طرح هادی 8 روستا، بازنگری 17روستا و همچنین ساماندهی محیط 27 روستای آسیب دیده از سیل دیماه 98 اقدام نموده و در 40 روستا نیز از محل اعتبارات استانی و داخلی بنیاد مسکن ، طرح هادی اجرا گردیده است. وی افزود : بیش از 3000 واحد مسکونی خسارت دیده از سیل در روستاهای چابهار و دشتیاری از محل اعتبارات سیل و محرومین بازسازی شده اند و 2500 واحد مسکونی نیز در حاشیه شهر چابهار در حال احداث است .

تاریخ

1400/04/29

تصویر