عنوان

ایرانشهر در مسیر توسعه

متن

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ایرانشهر درمصاحبه با روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به تشریح اقدامات یک سال گذشته این شهرستان پرداخت : -مهندس حقانی نیا گفت : دربخش تهیه طرح هادی روستایی، تعداد 5طرح هادی تهیه، 5 طرح هادی بازنگری ودرحوزه اجرای طرح هادی، تعداد 6 طرح هادی در روستاهای ریگ کپوت با 10هزار و 800 مترمربع زیرسازی ،کلینیک اغلم خانی با 7هزار متر مربع زیرسازی ، قاسم آباد با 10 هزار و 800 متر مربع زیرسازی ،پیرانچ با 10 هزار و 800 متر مربع زیرسازی، سرایدان با 5هزار و 200 متر مربع آسفالت و قلعه تارواان با 4 هزار و 200 متر مربع زیرسازی، اجرا شده است. -وی افزود :در بخش صدور اسناد روستائی در سال 99 ، 57جلد سند و در سال 1400 (تا تیر ماه ) تعداد 47 جلد سند مالکیت صادر شده و همچنین در بخش واگذاری زمین در سال 99 تعداد 95 قطعه و در سال 1400 تعداد 60 قطعه زمین روستایی به متقاضیان واگذارشده است است. -وی اضافه کرد: در بخش خدمات فنی، در سال 99 تعداد 1125 فقره پروانه ساختمان و 1052 فقره سایر خدمات واستعلامات (آب وبرق وگاز وصدورسند ) و در سال1400 تعداد 216 فقره پروانه ساختمان و 353 فقره سایر خدمات انجام گرفته است و در حوزه تملک زمین روستایی نیز تا کنون در 20 روستا به میزان 705 هکتار اراضی ملی تملک شده است. -در ادامه مدیر بنیاد مسکن ایرانشهر به گزارشی از پیشرفت ها در موضوع ساخت مسکن پرداخت و گفت: -در احداث مسکن محرومین سال 99 تعداد معرفی به بانک 450 فقره و مرحله سقف 170 فقره است. -در بخش مسکن محرومین در سال گذشته ، 950 نفر برای استفاده از تسهیلات معرفی به بانک شده اند و در سال 1400 نیز تعداد 350 فقره معرفی به بانک انجام شده است. -در بازسازی مسکن روستایی با مجموع اعتبار 590 میلیارد ریال ، 500 واحد مسکن روستایی و 200 واحد مسکن شهری بازسازی و 650 واحد نیز تعمیر شده اند . -وی ادامه داد در حوزه مسکن شهری پروژه 47 واحدی چاه جمال در مجاورت شهر ایرانشهر آماده آغاز عملیات اجراییست و نیز احداث 2 واحد فضای آموزشی خیرین هر واحد با 180 متر مربع زیربنا آغاز وت امرحله اجرای سقف پیشرفت داشته اند.

تاریخ

1400/05/03

تصویر