عنوان

ارتباط مردمی (سامد )

متن

ارتباط مردمی (سامد ) مهندس صفی پور قائم مقام مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و معاونت مسکن شهری در دفتر ارتباطات مردمی استانداری از طریق سامانه ارتباط مردمی با دولت (سامد_۱۱۱) ، پاسخگوی سوالات و مطالبات مردم خوب سیستان و بلوچستان در ارتباط با فعالیتهای بنیاد مسکن استان بود.

تاریخ

1400/05/04

تصویر