عنوان

تهیه طرح 2 روستای دارای بافت با ارزش

متن

در سال گذشته توسط بنیاد مسکن استان با اعتبار بالغ بر 12 میلیارد ریال برای 2 روستای دارای بافت با ارزش، تهیه طرح شده است مهندس منبتی مدیر کل بنیاد مسکن استان گفت : با هدف احیای بافت با ارزش روستایی و حفاظت از ارزشهای فرهنگی، تاریخی، کالبدی فضایی معماری و منظر روستایی در دو روستای هدف پشامگ بخش پارود شهرستان سرباز و روستای ترند بخش نسکند شهرستان سرباز تهیه طرح انجام گرفته است. مدیر کل بنیاد مسکن استان ادامه داد : در اجرای بافت با ارزش روستای پشامگ سرباز تاکنون با اعتبار بالغ بر 700 میلیون تومان 5 هزار متر مربع کفسازی با مصالح بومی صورت گرفته است و در سال جاری نیزبا اختصاص اعتبار 500 میلیون تومانی، ادامه این طرح پیگیری می شود. مهندس منبتی همچنین گفت : در سنوات گذشته نیز در شمال استان، برای احیا بافت با ارزش روستای قلعه نو اقدامات شایانی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شده است. این طرح ها با بهره گیری از مشاورین کارامد و آشنا به فضای معماری روستاهای استان با صرف ساعتها کارکارشناسی انجام می گیرد و نهایت سعی در رعایت جزییات لحاظ می گردد.

تاریخ

1400/06/22

تصویر