عنوان

تخلیه قیر روستای نور آباد سرتلاپ بخش مرکزی شهرستان خاش

متن

با برنامه ریزی های انجام گرفته از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این روستا، کار 5 هزار متر آسفالت انجام می گیرد. این روستا از شهرستان خاش 70 کیلومتر فاصله دارد.

تاریخ

1400/06/24

تصویر