عنوان

نتایج اولیه آزمون استخدامی بنیاد مسکن استان

متن

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه اعلام شد برگزیدگان نهایی پس از مصاحبه به اطلاع خواهد رسید

تاریخ

1400/06/25

تصویر