عنوان

بازدید مدیرکل و قائم مقام مدير كل بنياد مسکن استان از مدرسه ۴ کلاسه روستای چاه شور از توابع شهرستان دلگان

متن

بازدید مهندس منبتي مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و مهندس صفي پور قائم مقام مدير كل بنياد استان و معاونت مسكن شهري از مدرسه ۴ کلاسه روستای چاه شور از توابع شهرستان دلگان * به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۹مدرسه در سراسر استان از محل کمک های خیرین در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.

تاریخ

1400/07/20

تصویر