عنوان

بازدید از واحدهای بازسازی و اجرای طرح هادی روستای چاه شورک شمس اباد

متن

مهندس منبتی مدیر کل بنیاد مسکن استان در ادامه سفر به دلگان از واحدهای بازسازی و اجرای طرح هادی روستای چاه شورک شمس اباد بازدید کردند * مهندس صفی پور قائم مقام مدیرکل بنیاد مسکن استان و معاون مسکن شهری و مهندس شیرزایی سرپرست بنیاد مسکن دلگان نیز در این بازدید مدیرکل را همراهی کردند . ۳۵واحد بازسازی و ۲۶واحد مسکن محرومین در روستای چاه شورک شمس آباد دلگان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال ساخت است . همچنین ۱۹۸۷ واحد مسکونی شهری و روستایی از اعتبارات سیل دیماه ۹۸ در شهرستان دلگان بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند .

تاریخ

1400/07/24

تصویر