عنوان

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فرماندار دلگان

متن

مهندس منبتی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به اتفاق مهندس صفی پور قائم مقام مدیرکل بنیاد مسکن استان و معاون مسکن شهری با فرماندار دلگان دیدار کردند . موضوع پیشبرد پروژه های بازسازی ، مسکن شهری و روستایی و توسعه فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در دلگان از موضوعات مورد گفتگو در این دیدار بود .

تاریخ

1400/07/21

تصویر