عنوان

عمران روستایی / بررسی مسیل روستای ده محمد علی( شهرک امیریه) از توابع بخش لادیز شهرستان میرجاوه *

متن

با حضور مهندس افشین فر کارشناس ارشد نظارت و ارزیابی عمران روستایی استان و مهندس موهبتی سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میرجاوه از روستای ده محمد علی(شهرک امیریه) بازدید و وضعیت مسیل عبوری از بافت داخلی روستا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با عنایت به تشکیل پرونده های واگذاری و شروع بارندگی های فصلی در این بازدید در خصوص جانمایی کانال ،انحراف و هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از ورود آب مسیل به منازل مسکونی تصمیماتی اتخاذ گردید.

تاریخ

1400/07/21

تصویر