عنوان

اجرای پروژه آسفالت معابر روستای متسنگ از توابع بخش مرکزی شهرستان نیکشهر

متن

در این طرح تا کنون ۱۷۰۰۰ متر مربع زیرسازی و ۳۰۰۰ متر مربع آسفالت صورت گرفته است .

تاریخ

1400/07/21

تصویر