عنوان

مسکن محرومین / مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره)

متن

نشست هم اندیشی و بررسی موضوعات فاز دوم مسکن مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره) مناطق سیستان با حضور مهندس عدیلی معاون بازسازی و‌مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و مدیر دفتر تامین مسکن کمیته امداد استان برگزار شد . این نشست به میزبانی کمیته امداد شهرستان زابل و با حضور کارشناسان دو طرف تشکیل شد و در آن ، امکان استفاده مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام از تسهیلات ساخت مسکن توسط بنیاد مسکن استان مورد بررسی قرار گرفت .

تاریخ

1400/09/05

تصویر