عنوان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی استان حاشیه شهر چابهار

متن

آغاز قیرپاشی و آسفالت روستای رمین کار قیرپاشی و آسفالت محور معلم و انشعابات فرعی آن آغاز شد. در این مرحله 20 هزار متر مربع آسفالت به همت ماشین آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طی حدود 7 روز کاری انجام خواهد گرفت. پیش از این نیز در همین محور جدول گذاری و پیاده رو سازی انجام گرفته و پازل رایگان نیز در اختیار اهالی که مراجعه کنند قرار می گیرد.

تاریخ

1400/09/13

تصویر