عنوان

صدور اسناد مالکیت روستایی /ایرانشهر

متن

3بازدید مهندس حقانی نیا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ایرانشهر ‌، میربلوچ زهی کارشناس اداره کل ثبت اسناد و‌املاک استان و مهندس نارویی کارشناس بنیاد مسکن استان ، در راستای *الحاق موادی به قانون ساماندهی اراضی روستایی شهرستان ایرانشهر(صدور سند روستایی)، از 3روستاهای جعفرآباد و مچ قاسم 3 از توابع شهرستان بمپور بازدید کردند. 3 پس از این بازدید ، طی جلسه مشترک با رییس اداره ثبت استاد و املاک ایرانشهر ، *جهت تعیین تکلیف ۲۷۴ برگ سند مالکیت روستای جعفرآباد و ۱۷۴ برگ سند مالکیت روستایی مچ قاسم * تصمیم گیری شد .

تاریخ

1400/10/23

تصویر