عنوان

بازدید دکتر بیک مداح مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از اجرای زیر سازی روستای یعقوب زهی در پلان

متن

پیش بینی شده است ، زیرسازی روستاهای یعقوب زهی ، رانک و لاتیدان با مجموع مساحت 25 هزار متر مربع تا پایان سال جاری به همت امور اجرایی ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در چابهار به اتمام رسد .

تاریخ

1400/10/25

تصویر