عنوان

آغاز عمليات بازسازي

متن

با تلاش بی وقفه همکاران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چابهار و پایان آمارگیری و تشکیل پرونده خسارت دیدگان سیل دیماه ۱۴۰۰ * در روستاهای چابهار ، نگور ‌‌و دشتیاری ، عصر امروز کار انتقال سیمان و میلگرد مورد نیاز عملیات بازسازی به مناطق هدف * ، آغاز گردید . بنا به دستور ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر احداث و تعمیر واحدهای خسارت دیده از سیل جنوب استان ظرف شش ماه آینده ، * فرايند آمارگيري ، آواربرداري ، تشکیل پرونده ، انتخاب پیمانکار ، انتقال و دپوی مصالح ، بدون فوت وقت و در کمترین زمان ممکن صورت گرفته است

تاریخ

1400/10/25

تصویر