عنوان

دیدار سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دلگان با شهردار و اعضای شورای اسلامي شهر گلمورتی

متن

در این دیدار که با هدف تبریک انتصاب خانم حمیده عبداللهی به عنوان شهردار جديد شهر گلمورتی صورت گرفت ، * بر تداوم و تقویت همکاری های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری در پیشبرد پروژه های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن روستایی وشهری و تسهیل صدور پروانه پروژه ها ، تاکید شد .

تاریخ

1400/10/25

تصویر