عنوان

جلسه ستاد مدیریت بحران سیل دیماه ۱۴۰۰ کنارک

متن

جلسه ستاد مدیریت بحران سیل دیماه ۱۴۰۰ کنارک با حضور مقامات مسئول در بنیاد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان کنارک در حال برگزاریست . در این جلسه با حضور مهندس عديلي معاونت بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن استان ، مهندس مرغزاری مدیر بنیاد مسکن شهرستان کنارک، مهندس پورمند مشاور فرماندار کنارک ، شهردار و اعضای شورای اسلامی کنارک و بخشدار بخش مرکزی موضوع صدور پروانه ساختمانی رایگان براي احداث و تعمیر واحدهای خسارت دیده شهری ، جهت آغاز هرچه سریعتر عملیات بازسازی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد

تاریخ

1400/10/25

تصویر