عنوان

جلسه شورای اداری شهرستان ایرانشهر

متن

جلسه شورای اداری شهرستان ایرانشهر به ریاست معاون استاندار و دکتر درخشان نماینده مردم ایرانشهردر مجلس شورای اسلامي و مسئولان اداری شهرستان برگزار شد . در این جلسه ، پروژه های عمرانی بنیاد مسکن ایرانشهر در نقاط مختلف شهری و روستایی مطرح و جهت تخصیص قیر یارانه ای به پروژه مشارکتی کلینک اعظم خانی و سایر پروژه های بنیاد مسکن ، مورد تاکید دکتر درخشان قرار گرفت .

تاریخ

1400/10/26

تصویر