عنوان

بازدید فرماندار کنارک از دفتر ستاد بازسازی سیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کنارک

متن

فرماندار کنارک به منظور بررسی آخرین وضعیت واحدهای مسکونی حادثه دیده شناسایی شده و اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن، از دفتر ستاد بازسازی سیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کنارک بازدید کرد. در این بازدید فرماندار کنارک ضمن آشنایی با فرایند تکمیل پرونده متقاضیان و برنامه های بنیاد مسکن استان در بازسازی واحدهای خسارت دیده ،، از همکاری همه جانبه دستگاه ها با بنیاد مسکن در سرعت بخشیدن به امر بازسازی خبر داد.

تاریخ

1400/10/26

تصویر