عنوان

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از طرح هادی روستای پزم تیاب

متن

روستاهای پزم تیاب، پزم مچان و سورکمب که در سیل دیماه۱۴۰۰ خسارت کلی دیده بودند ، با اجرای اصولی طرح های هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، در بارندگی اخیر نسبت به سایر روستاها ، دچار کمترین تخریب و صدمات ممکن شده اند.

تاریخ

1400/10/26

تصویر