عنوان

نشست مشترک بنیاد مسکن استان ، فرمانداری ، شهرداری و مهندسین مشاور طرح در بنیاد مسکن کنارک در حال برگزاریست

متن

در این جلسه با حضور دکتر حوت فرماندار کنارک ، دکتر بیک مداح مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، مهندس عدیلی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ، مهندس مرغزاری مدیر بنیاد مسکن کنارک ، شهردار و اعضای شورای اسلامی ، مشاور طرح تفضیلی شهر کنارک و اعضای ستاد بازسازی کنارک ، در خصوص جانمایی و مکانیابی بهینه واحدهای احداثی ، نحوه صدور پروانه ساختمانی و تسریع در آغاز عملیات احداث و تعمیر واحدهای خسارت دیده ، تصمیم گیری میشود

تاریخ

1400/10/26

تصویر