عنوان

جلسه مشترک هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان چابهار و بخشدار مرکزی در خصوص آغاز بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده از بارندگی و سیل برگزار شد.

متن

در این جلسه مقرر شد ، در فاز نخست ، تعداد ۱۲۰ واحد مسکونی خسارت دیده در روستاهای بخش مرکزی چابهار مورد بازسازی قرار گیرند بنا به تایید ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، 600 واحد مسکونی در چابهار بازسازی میشوند و 200 واحد مسکونی نیز از اعتبار تعمیر برخوردار می گردند .

تاریخ

1400/10/27

تصویر