عنوان

بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از گرگروک های چابهار و دشتیاری

متن

در این بازدید مهندس بیجارمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، دکتر بیک مداح مدیرکل بنیاد مسکن انقلابل اسلامی استان حضور داشتند . پس از سیل دیماه 98 ، مردم 300 روستای استان متاثر از پدیده فرسایش خندقی (گرگروک) و عدم امکان ساخت و ساز و کشت زمین مجبور به ترک و جابجایی از روستاهای خود شدند * از لحاظ تقسیمات سیاسی گرگروها در سه شهرستان چابهار،دشتیاری و قصرقند واقع شده و بخش‌ها و دهستان‌های * پلان، پیر سهراب، تلنگ، ساربوک و باهوکلات * را در بر می‌گیرد.و بارندگی اخیر نیز به پیشروی عمق گرگروک ها انجامیده است .

تاریخ

1400/10/27

تصویر