عنوان

مسکن شهری شهرستان ایرانشهر

متن

در سفر مهندس یعقوبی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به ایرانشهر ، وضعیت پروژه های در دست احداث مسکن شهری ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفت : پروژه تجاری مسکونی ۲۵ واحدی ، پروژه اقدام ملی ۱۰۰ واحدی فرهنگیان و پروژه ۴۷ واحدی مسکن شهری چاه جمال از مهم‌ترین برنامه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ایرانشهر در بخش مسکن شهری است .

تاریخ

1400/10/27

تصویر