عنوان

مدیریت بحران دلگان

متن

-حضور فرماندار شهرستان دلگان در ستاد بازسازی سیل بنیاد مسکن دلگان به منظور هماهنگی عملیات پاسخ به بحران ، ارزیابی خسارات و آغاز عملیات بازسازی تا کنون ۱۵ واحد مسکونی تعمیری و ۵۰ واحد احداثی در روستاهای دلگان شناسایی شده اند که با احتساب خسارات بارندگی یوم جاری ، افزایش این تعداد محتمل خواهد بود

تاریخ

1400/10/27

تصویر