عنوان

مدیریت بحران شهرستان دلگان

متن

اعزام تیم های ارزیاب و ماشین آلات مستقر در ستاد بحران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دلگان به مناطق سیلزده چاه کیچی

تاریخ

1400/10/28

تصویر