عنوان

مسکن شهری کنارک

متن

با حضور مهندس یعقوبی معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن استان در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کنارک پیشرفت پروژه های مسکن شهری و اقدام ملی کنارک در حال بررسی ست . در این جلسه مهندس مرغزاری مدیر بنیاد مسکن شهرستان و کارشناسان معاونت مسکن استان حضور دارند و راهکارها به منظور تامین مالی پروژه ها و تسریع ساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد .

تاریخ

1400/10/28

تصویر