عنوان

قیر رایگان برای اجرای آسفالت در 40 روستای استان تامین شد

متن

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان این مطلب گفت : امسال استفاده از قیر رایگان برای آسفالت 40 روستا پیش بینی شده است و تا کنون برای 23 روستا تامین قیر صورت گرفته و آسفالت در حال اجراست و انجام آسفالت الباقی روستاها نیز در مرحله تامین قیر است . دکتر بیک مداح افزود : با تامین قیر رایگان برای اجرای آسفالت در این تعداد روستا ، همچنان نیاز است تا دهیاری ها و بخش داران بتوانند هزینه زیرسازی و پخش آسفالت را فراهم کنند و بنیاد مسکن استان آمادگی کامل دارد تا در صورت مشارکت فرمانداری ها و دهیاری ها در تامین هزینه های پخش آسفالت، نسبت به فراهم آوردن قیر رایگان پروژه ها اقدام نماید. مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: از ابتدای تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا کنون تعداد 665 پروژه طرح هادی در روستاهای سطح استان به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا شده است و اختصاص قیر رایگان به بخش های عمرانی استان ، می تواند شتاب بخش بهسازی و آبادانی در روستاهای استان باشد. دکتر بیک مداح ادامه داد: : بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص تامین قیر مصرفی در پروژه های آسفالت روستایی تصریح کرده است و تداوم این موضوع می تواند در 3 هزار و 441 روستای بالای 20 خانوار استان * ارتقا دهنده شاخص های کالبدی و در نتیجه بهبود بخش سطح زندگی و موجب دلگرمی روستاییان در ادامه سکونت در روستاها باشد . وی افزود : بیش از 50 درصد سیستان و بلوچستان ساکن روستا هستند و اختصاص قیر رایگان به استان اهمیت حمایت از طرح های عمرانی روستاها را دوچندان ساخته است .

تاریخ

1401/02/28

تصویر