عنوان

صدور سند روستایی

متن

در نتیجه پیگیری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ایرانشهر ، اولین گروه از اسناد مالکیت سال 1401 شهرستان ، شامل 20 فقره سند مالکیت ، صادر و به روستاییان عزیز اهدا شد . همچنین 300 فقره پرونده مالکیت در اداره ثبت اسناد شهرستان در شرف طی مراحل اداری صدور رای می باشند

تاریخ

1401/02/31

تصویر