عنوان

اجرای طرح هادی روستای هدف گردشگری سنگان *

متن

فاز دوم طرح هادی روستای هدف گردشگری سنگان از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش شامل کف سازی ۱۷۰۰مترمربع معبر با اعتبار 1 میلیارد تومان از محل منابع ملی به اتمام رسید .

تاریخ

1401/03/19

تصویر