عنوان

ارتباط مردمی (سامد ) *

متن

هم اکنون دکتر بیک مداح مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، در محل دفتر ارتباطات مردمی استانداری سیستان و بلوچستان از طریق سامانه ارتباط مردمی با دولت (سامد_۱۱۱) ، پاسخگوی سوالات و مطالبات مردم خوب سیستان و بلوچستان در ارتباط با فعالیتهای بنیاد مسکن استان هستند .

تاریخ

1401/03/19

تصویر