عنوان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و محلات حاشیه شهر ایرانشهر

متن

پس از بازدید میدانی از وضعیت محلات و سکونتگاه های غیر رسمی ایرانشهر ، *مهندس مهدیان رییس گروه نظارت و ارزیابی امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور با فرماندار ایرانشهر دیدار کرد. * در این دیدار که مدیرکل روابط عمومی بنیاد مسکن کشور ، کده ای رییس گروه بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان ، مهندس کرد کارشناس ستاد ساماندهی استان و مهندس حقانی نیا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایرانشهر نیز حضور داشتند ، ارزیابی های صورت گرفته از بازدید محلات هدف و تجربیات مشابه بنیاد مسکن استان در زاهدان و چابهار در جهت رفع معضلات حاشیه نشینی و ایجاد زیرساخت های شهری مورد بررسی قرار گرفت

تاریخ

1401/03/19

تصویر