عنوان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی چابهار

متن

تهیه گزارش تصویری توسط روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از روند اجرای پروژه های زیرسازی و آسفالت معابر حاشیه شهر چابهار در روستاهای رمین ، عثمان آباد و کمب در این راستا تاکنون ۵۰ هزار متر مربع زیرسازی توسط ستاد ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه چابهار در روستاها صورت گرفته و ۸۰ هزار متر مربع زیرسازی و ۱۳۰ هزار مترمربع اجرای آسفالت نیز در ادامه در دستور کار این ستاد قراردارد.

تاریخ

1401/03/20

تصویر