عنوان

جلسه کارشناسی بازنگری طرح های هادی بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر برگزار شد .

متن

این جلسه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایرانشهر و باحضور نمایندگان بخشدار و فرماندار واعضای کارگروه و مهندس دامنی کارشناس دفتر فنی استان و مهندس شهلی بر مشاور طرح و شورا و دهیاران روستاهای تمپ ریگان وسوراپ و رسول آباد و کلینک حسن خانی برگزار گردید. هدف از این برنامه تامین نیازها و توسعه ۱۰سال آتی روستاها و تهیه طرح بازنگری ست.

تاریخ

1401/03/20

تصویر