عنوان

جلسه بررسی اجرای قانون الحاق

متن

جلسه بررسی اجرای قانون الحاق با حضور مهندس ابراهیمی مدیر کل ثبت واسناد استان ، مهندس قیصری معاونت عمران روستایی ، مهندس نارویی ومهندس خزاییان کارشناسان زمین وصدور سند بنیاد مسکن استان ومهندس هاشمزهی مسئول املاک اداره کل مسکن وشهر سازی در محل اداره کل ثبت اسناد و املاک شهرستان در حال برگزاریست * دراین جلسه مواردی چون تسریع درصدور سند برای اراضی طرح هادی هادی و تفکیکی ، مرز بندی وحرائم روستاها وشهرهای بالای 25000 خانوار استان مورد بحث وتبادل نظر قرار میگیرد.

تاریخ

1401/03/20

تصویر